Ydelser fra Change Consult

med et blik udefra hjælper jeg indefra

Kontakt mig for en uforpligtende dialog om, hvad Change Consult kan gøre for jer

Jeg tilbyder…

Foredrag og workshops til ledere, medarbejdere og HR-personale i trivsels- og diversitetsindsatser. Disse tilpasses organisationens aktuelle og konkrete behov.

Har I særlige udfordringer i organisationen, en afdeling eller i en medarbejdergruppe, kan vi drøfte muligheder for en målrettet indsats.

Coaching kan købes særskilt eller tilkøbes som understøttelse af de ønskede indsatser.

Coaching kan foregå i virksomheden eller i klinik på Vesterbro og tilbydes også til privatpersoner.

En uddybelse af mine ydelser kan ses herunder.

Med min kombination af praktisk erfaring og teoretisk viden er jeg i stand til at tilpasse indsatser til enhver virksomheds specifikke behov og udfordringer. Jeg har øje for, at indsatsen skal have en stærk effekt i organisationen.

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale, hvor vi kan drøfte jeres behov og finde den rette løsning for jer.

Diversitetsindsatser med effekt

Indsatser kan tilpasses top- og mellemledere og/eller HR-medarbejdere, som lærer, hvordan man arbejder med øget diversitet og hvorfor. Herunder arbejdes der med biasbevidst ledelse,   kulturanalyse af egen organisation, tydelige og gennemsigtige rekrutteringsprocesser samt kommunikationstiltag.

Understøttelse af en klar strategi samt mål – og handleplaner for diversitetsindsatsen

 

Læs mere

Workshops kan f.eks. indeholde følgende områder, men tilpasses jeres specifikke behov:

 • Den øverste ledelse i organisationen (eller den enhed, afdeling, sektion, hvor indsatsen skal ske) bliver via en workshop enige om retning og de overordnede diversitetsmål. Hvorefter en politik samt mål – og handleplan kan udarbejdes
 • udarbejdelse af kulturanalyse – herunder spørgeskemaer
 • Formalisering af mentorordninger
 • Ansøgninger samt ansættelsessamtaler for øget diversitet
 • Kommunikationsstrategi for den ønskede indsats
 • Vidensoplæg eller workshops for ledere og medarbejdere som sikrer forankring i organisationen

Psykologisk tryghed

I workshops eller foredrag om psykologisk trygheden lærer ledere, projektledere og HR-medarbejdere, hvordan man via øget viden, selvindsigt og inddragelse samt med klare rammer øger den psykologiske tryghed mærkbart og med tydelige resultater

 

Læs mere

Workshops kan f.eks. indeholde følgende områder, men tilpasses jeres specifikke behov:

 • Hvad er psykologisk tryghed, og hvad skal der til for at skabe det i dit team
 • Indsigt i egen organisation og arbejde med egen ledelsesstil
 • Inddragelse af medarbejdere, kollager og stakeholders for øget psykologisk tryghed
 • Hvad betyder strukturer og rammer for psykologisk tryghed, og hvordan understøtter de bedst psykologisk tryghed

Fokus på værktøjer og træning

Ledercoaching

Ledercoaching for ledere, projektledere og HR-konsulenter som har personaleansvar eller på anden måde arbejder med teams eller arbejdsmiljø.

Der arbejdes med de emner og mål, som er relevant for gruppen eller den enkelte leder.

Læs mere

I coachingen arbejder vi individuelt med egne udviklingsønsker og/eller i grupper, hvor der sparres om udfordringer og udviklingsønsker eller mere specifikke opgaver, som fx at stå stærkere i at gennemfører 1-1 samtaler, MUS og svære personalesamtaler.

Jeg coacher også i klinik på Vesterbro eller over teams.

Ledertrivsel

Som leder smitter din sindstilstand og handlinger i særlig grad af på dine medarbejdere, fordi du har en betydningsfuld rolle. Derfor er din trivsel afgørende for dine medarbejderes trivsel, og hvordan I som team, afdeling eller organisation præsterer.

Få inspiration og værktøjer til at øge din trivsel som leder. Du får hjælp til at navigere i krydspres og de følelsesmæssige udfordringer, du som leder ofte står i.

Læs mere

Workshops kan f.eks. indeholde følgende områder, men tilpasses jeres specifikke behov

 • Hvad er ledertrivsel, og hvordan påvirker den dit team
 • Kortlægning af hvordan du tjekker ind hos dig selv samt identificering af trivselspåvirkende faktorer
 • Præsentation af fokusområder og systematiske metoder for øget trivsel – individuel arbejde med disse
 • Opmærksomhed på hvilke relationer der kan støtte dig samt undervisning og arbejde med det, der giver dig mental ro
 • Individuelt arbejde med egen handleplan samt individuel sparring/coaching herpå

Der sparres i grupper om ovennævnte forhold.