Lead the change

Workshops, foredrag og coaching for øget diversitet og trivsel i jeres organisation

+45 69303661

Ring i dag for aftale

Hvad kan jeg hjælpe jer med?

Stå stærkt i vor tids vigtigste paradigmeskifte, hvor diversitet og trivsel er afgørende for jeres virksomheds fremtid

$

Diversitet

…er ikke målet i sig selv, men midlet til en succesfuld organisation, hvor beslutninger, trivsel og bundlinje forstærkes

$

Psykologisk tryghed

…opnås når nærværende og troværdig ledelse går hånd i hånd med en tydelig retning og klare forventninger

$

Ledertrivsel

…er overset men afgørende for en generel trivsel i organisationen – trives lederen ikke, gør medarbejderne det heller ikke

$

Ledercoaching

Via individuel og fælles ledercoaching realiseres et enormt potentiale. Vi arbejder med mål og udvikling til gavn for den enkelte og organisationen

Hvad kan jeg?

Jeg faciliterer DEI- og trivselsindsatser samt coacher internt i virksomheden.

Et internt forløb giver fælles kompetenceløft og sikrer en fælles forankring af det lærte.  Samarbejdet styrkes, performance øges og virksomhedskulturen løftes.

Diversitet, ligestilling og inklusion (DEI) styrker organisationen på den økonomiske og bæredygtige bundlinje. Diversitet sikrer bedre og mere holdbare beslutninger, fordi flere perspektiver bringes i spil, og vi bliver tvunget til at overveje alternativer. Derudover sikrer inklusion, at alle talenter og kompetencer kommer i spil.

Psykologisk tryghed handler om at kunne være tryg på arbejdspladsen, som den man er, men også at der sættes tydelig ledelsesmæssig retning.

Ledertrivsel er afgørende for at alle trives. Ledertrivsel er overset, men afgørende for vækst og psykologisk tryghed.

Indsigt, fælles sprog og tydelige processer skaber forandring.

Erfaring

  • Facilitator af ledernetværk for øget ledertrivsel
  • Ledelsessparring og -coaching
  • Erfaren facilitator af workshops om blandt andet trivsel, nærværende ledelse og ledelse af forskellige fagkulturer
  • Erfaren underviser i psykologisk tryghed, teamsamarbejde og gruppedynamikker samt psykiske belastningsreaktioner
  • International gæsteprofesser i teamsamarbejde og gruppedynamikker
  • Konferencier ved lederseminarer for 20 – 300 ledere
  • Erfaren i at undersøge forandringspotentialer via kvalitative metoder og brugerinddragelse
  • Facilitator af workshops som sikrer, at diversitets- og krænkelsespolitikker efterleves i organisationer
  • Projektleder af HR-mæssige organisationsændringer
  • Optimering af samarbejdsrelationer mellem forskellige interessenter

Jeg er kandidat i psykologi og kommunikation, uddannet politibetjent og har en to-årig coachinguddannelse. Jeg har en faglig baggrund som politikomissær samt udviklings- og HR-konsulent.

Udsagn

Change Consult faciliterede en yderst informativ workshop om diversitet og dets potentiale i vores virksomhed. Gennem workshoppen opnåede jeg og mine kolleger en dybere indsigt i vores egne bias. Og vi lærte strategier til at åbne for flere perspektiver i vores daglige arbejde og ved afgørende beslutninger. Jeg kan varmt anbefale Change Consult til enhver virksomhed, der aktivt søger at arbejde med diversitet eller som måske endnu ikke fuldt ud erkender dets muligheder. Birgittes professionelle tilgang og dybdegående viden har været af stor værdi for vores team.

/John, virksomhedsejer

Birgitte fra Change Consult har med relevante spørgsmål hjulpet mig med at tydeliggøre mine karrieremål og ønsker. Hun har åbnet mine øjne for de begrænsninger, jeg tidligere har sat for mig selv, men også for mine styrker. Takket være hendes coaching er jeg nu fuldt klar over mine karrieremål og de konkrete skridt, jeg skal tage for at nå dem. Hendes indsigt og støtte har været afgørende for min professionelle udviking. 

/Solvei, founder BB-House

Birgitte har været en fantastisk støtte i min nye rolle som teamleder. Særligt har jeg haft gavn af sparring på svære personalesamtaler samt det at skifte rolle fra medarbejder til leder. Birgitte er som person meget varm og tillidsvækkende.

/Helle, teamleder i privat virksomhed